Đèn LED đánh cá COB

Hiển thị tất cả 30 kết quảSản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
Clear
13.570.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
18.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1
Clear
2.550.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
2.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
3.900.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.030.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.530.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1
Clear
4.280.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
3.150.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
3.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
6.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
4.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
5.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2
Clear
8.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
5.770.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
7.630.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
6.070.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
8.500.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
13.220.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12
Clear
8.550.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
11.750.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
16.650.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16
Clear
10.920.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.320.000 

Còn hàng

Hotline