Đèn LED đường phố BRP373

Hiển thị tất cả 22 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
6.430.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
7.330.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
7.880.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
7.750.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
6.630.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
8.330.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
8.950.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
8.750.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M12 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED đường phố M12 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
7.770.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
2.520.000 

Còn hàng

Hotline