Đèn LED đường phố BRP374

Hiển thị 1–20 của 28 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
9.480.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
8.420.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
10.180.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
10.120.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
10.170.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6
Clear
9.800.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
11.000.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
10.870.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
11.030.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
10.800.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2
Clear
9.680.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
10.880.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
10.650.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
10.370.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*8

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*8
Clear
10.430.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
11.730.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
11.570.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
11.330.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2
Clear
10.820.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
9.220.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline