Đèn LED đường phố M20 SMD

Hiển thị tất cả 20 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
3.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
3.300.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
4.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
4.180.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
3.800.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
3.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
4.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
4.370.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
4.420.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
4.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
5.370.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
4.480.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
5.020.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
5.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
5.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
5.070.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
5.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
5.600.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
5.680.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
5.570.000 

Còn hàng

Hotline