Đèn LED đường phố M20B SMD

Hiển thị 1–20 của 40 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
2.830.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
2.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
2.970.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
2.830.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
3.600.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.530.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
3.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.480.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
4.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.820.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
4.700.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
4.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
4.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
4.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
5.000.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
4.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
5.020.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
4.900.000 

Còn hàng

Hotline