Đèn cầu cảng

Hiển thị 1–20 của 62 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
16.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
17.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
16.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
18.050.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
18.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
19.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
20.320.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
18.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
4.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
4.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
4.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
5.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
5.100.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
5.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
5.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
6.830.000 

Còn hàng

Hotline