Đèn pha Module Philips

Hiển thị 1–20 của 139 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
23.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.930.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
25.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
26.270.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.670.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.530.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.820.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.570.000 3.630.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.170.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.700.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Hotline