1000W

Hiển thị 1–20 của 78 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
Clear
13.570.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
18.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
Clear
15.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
17.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20
Clear
20.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
20.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
16.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
17.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
16.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
18.050.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
18.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
19.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
20.320.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
18.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
37.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
38.120.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
38.580.000 

Còn hàng

Hotline