1500W

Hiển thị tất cả 5 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6
Clear
52.370.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6
Clear
53.770.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6
Clear
54.470.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6
Clear
55.770.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6
Clear
52.970.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline