300W

Hiển thị 1–40 của 327 kết quả

Đèn led công suất 300WSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
6.630.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
8.330.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
8.950.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
8.750.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
10.120.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
11.000.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
10.800.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
8.050.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
8.720.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
6.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
4.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
5.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*2
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
Clear
4.800.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
5.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
6.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*6

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*6
Clear
6.300.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
6.200.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
9.380.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
Clear
8.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
10.080.000 

Còn hàng

Hotline