350W

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đèn led công suất 350W


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2
Clear
7.020.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
6.050.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
7.970.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
7.820.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
7.370.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
6.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
8.470.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
8.170.000 8.320.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2
Clear
8.600.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
8.170.000 8.820.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline