480W

Hiển thị tất cả 8 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2
Clear
10.820.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
9.220.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
11.520.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
11.020.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
11.500.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*10
Clear
11.070.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
11.970.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2
Clear
12.630.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline