500W

Hiển thị 1–20 của 101 kết quả

Đèn led công suất 500W


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
10.330.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
6.070.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
8.500.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*2 + (DL-150W-V38A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*2 + (DL-150W-V38A-MAP)*2
Clear
9.730.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*10

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*10
Clear
7.070.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
7.900.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
10.800.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*10

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*10
Clear
9.300.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
8.970.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2
Clear
8.680.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
7.080.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
9.380.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
8.880.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
9.180.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
7.580.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
9.650.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
9.880.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2
Clear
10.320.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
9.380.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
7.600.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline