800W

Hiển thị 1–20 của 79 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
16.650.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16
Clear
10.920.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*4
Clear
15.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*16
Clear
12.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
13.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
17.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*16

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*16
Clear
16.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.890.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*4
Clear
12.950.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*16

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*16
Clear
12.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*4
Clear
15.350.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*4
Clear
14.880.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4
Clear
14.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4
Clear
17.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4
Clear
16.950.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4
Clear
17.750.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4
Clear
16.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4
Clear
30.570.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4
Clear
33.300.000 

Còn hàng

Hotline