Hoạt động công ty

HKLED THÔNG BÁO NGHỈ DU LỊCH CÔNG TY NĂM 2023

Để nâng cao đời sống, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các thành viên, HKLED có kế hoạch tổ chức tour du lịch năm 2023 cho toàn thể CBCNV của công ty. Kính gửi các khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên, HKLED xin trân trọng thông báo lịch nghỉ du…

Xem thêm