Chip LED CREE

Hiển thị 1–20 của 108 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Nguồn

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
2.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
3.180.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.120.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
3.170.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.070.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
22.500.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
Clear
13.570.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
18.230.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1
Clear
2.550.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.880.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
2.230.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
3.900.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.030.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.530.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1
Clear
4.280.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
3.150.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
5.170.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
3.230.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
4.250.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline