Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

3.920.000 

Hotline