Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

3.170.000 

Hotline