Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

3.550.000 

Hotline