Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

6.330.000 

Hotline