Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

6.270.000 

Hotline