Đèn LED pha 400W (8*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

7.630.000 

Hotline