Đèn LED pha 500W (10*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

8.780.000 

Hotline