Ứng dụng: Đèn đường cao tốc

Hiển thị tất cả 32 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Báo giá các mẫu đèn đường LED hình lá (quạt) HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M12 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M13 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M14 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M15 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M20, M20B – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M21 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M22 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED M23 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED Module M1

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED Module M2 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED Module M3 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Báo giá các mẫu đèn đường LED Module M4 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Các mẫu đèn đường LED BRP – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Các mẫu đèn đường LED M11 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
2.550.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.470.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
4.450.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M01 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M01 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
4.080.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M02 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
4.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M03 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
3.800.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M04 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M04 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
3.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
3.050.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
2.900.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
2.570.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M14 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M14 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
3.080.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
3.220.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
4.480.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M21 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M21 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
4.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M22 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M22 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
4.430.000 

Còn hàng

Hotline