Đèn đường LED Module M2

Hiển thị 1–40 của 120 kết quả

Các mẫu đèn đường LED Module M2 OEM Philips. Chất lượng ánh sáng tốt, tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng.Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
4.100.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
3.730.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
4.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
4.620.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
4.300.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
4.170.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
4.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
4.870.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
4.920.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
4.820.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
5.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
4.780.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
5.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
5.630.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
5.620.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
5.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
6.030.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
5.970.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
6.050.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
5.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
6.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
5.800.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
6.830.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
6.720.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
6.630.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
6.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
7.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
7.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
7.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
7.120.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
7.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
7.080.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
8.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
7.980.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
8.380.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
8.170.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
8.620.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
8.730.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
8.950.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
8.480.000 

Còn hàng

Hotline