Đèn đường LED Module M3

Hiển thị 1–40 của 121 kết quả

Đèn đường LED Module OEM Philips M3 sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, linh kiện nhập khẩu cao cấp. Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ.Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Báo giá các mẫu đèn đường LED Module M3 – HKLED

Đèn đường LED là một trong những giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin hữu ích về đèn đường LED, hãy theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết. Đèn đường LED là gì? Đèn đường LED...

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
3.620.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
3.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
4.180.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
4.130.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
3.820.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
3.680.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
4.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
4.380.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
4.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
4.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
4.780.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
5.130.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
5.100.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
5.080.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
4.900.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
5.500.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
5.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
5.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
5.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
5.680.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
5.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
6.280.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
6.170.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
6.080.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
6.120.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
6.770.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
6.680.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
6.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
6.570.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
7.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
6.530.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
7.680.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
7.430.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
7.830.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
7.620.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
8.070.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
8.180.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
8.400.000 

Còn hàng

Hotline