Đèn nhà xưởng highbay

Hiển thị 1–20 của 98 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
2.280.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.920.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.850.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.800.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
2.380.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
2.020.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
3.020.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.950.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
3.000.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.900.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
2.770.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
3.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.330.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
3.380.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.280.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
2.180.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.820.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.750.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.700.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
3.150.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline