Đèn LED nhà xưởng UFO M1

Hiển thị 1–40 của 84 kết quả

Đèn led nhà xưởng UFOSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
2.070.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
1.700.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.630.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.580.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
2.230.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
2.100.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.870.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.800.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
2.850.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.750.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
2.820.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
2.280.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
3.170.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
3.130.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
2.870.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
3.770.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
3.470.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
3.400.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
3.480.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
3.370.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
3.700.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
3.270.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.300.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.180.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
4.000.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
4.030.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
4.680.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.600.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
4.800.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.480.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
1.630.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Clear
1.130.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
2.170.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
1.850.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
Clear
1.330.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
1.630.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
2.300.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
2.250.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1
Clear
2.270.000 

Còn hàng

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
1.930.000 

Còn hàng

Hotline