Đèn pha LED Module

Hiển thị 1–40 của 240 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
22.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
19.050.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
23.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
22.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
23.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.930.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
25.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
26.270.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.670.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.530.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.520.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.100.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.870.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.830.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.820.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.570.000 3.630.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.170.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.900.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.780.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.700.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
5.380.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
5.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
5.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
5.180.000 

Còn hàng

Hotline