Đèn pha LED - Pha tròn chóa rộng IP65

Hiển thị tất cả 6 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.870.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
1.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Clear
1.080.000 

Còn hàng

Hotline