Đèn pha LED - Pha tròn, pha cốc IP65

Hiển thị 1–40 của 62 kết quả

Đèn chiếu sáng ngoài trời như biển quảng cáoSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
1.870.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
1.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 50W)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 50W)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.380.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
1.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
1.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.530.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.580.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.470.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.720.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.650.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
2.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.170.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.200.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.080.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
3.650.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
5.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
6.200.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
5.800.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
6.630.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
6.500.000 

Còn hàng

Hotline