Đèn pha LED - Pha tròn chóa rộng IP65

Hiển thị 1–40 của 55 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.870.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.380.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
1.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
2.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 10W (1*10W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-12W-C300-MPC)*1

Đèn LED pha 10W (1*10W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-12W-C300-MPC)*1
Clear
370.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
3.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
2.620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
3.470.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
3.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
2.770.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
3.720.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
3.650.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
3.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
3.620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
3.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
2.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
3.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
3.170.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
4.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.200.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
4.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.080.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 20W (1*20W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-20W-C600-MPC)*1

Đèn LED pha 20W (1*20W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-20W-C600-MPC)*1
Clear
620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 20W (1*20W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-20W-C600-MPC)*1

Đèn LED pha 20W (1*20W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-20W-C600-MPC)*1
Clear
730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
5.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
4.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
6.200.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
5.800.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
6.630.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
6.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
6.670.000 

Còn hàng

Hotline