Philips Dim 5 cấp

Hiển thị 1–40 của 274 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
2.880.000 

Còn hàng

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
4.500.000 

Còn hàng

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
5.570.000 

Còn hàng

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1
Clear
1.970.000 

Còn hàng

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
3.170.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1
Clear
4.320.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 50W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 50W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 200W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 200W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED đường phố M01 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
4.680.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
5.820.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
7.180.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
8.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
10.850.000 

Còn hàng

Hotline