Từ 1 - 2 triệu

Hiển thị 1–20 của 101 kết quả

Giá từ 1 đến 2 triệu


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
2.520.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
1.650.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Clear
1.230.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
1.630.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
Clear
1.280.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
1.700.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
1.680.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.800.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.900.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
1.280.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
1.270.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
1.580.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
1.330.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
1.320.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
1.630.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.620.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.880.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
1.730.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
1.980.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đường phố M02 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M02 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
4.700.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline