Từ 15 - 20 triệu

Hiển thị 1–20 của 113 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
18.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
16.650.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
Clear
15.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
17.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
20.000.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*4
Clear
15.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
17.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*16

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*16
Clear
16.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.890.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
16.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
17.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
16.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
18.050.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
18.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
19.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
20.320.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
18.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*4
Clear
15.350.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 800W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*4
Clear
14.880.000 

Còn hàng

Hotline