Từ 20 - 25 triệu

Hiển thị 1–20 của 64 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
22.500.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4
Clear
21.000.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
23.670.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20
Clear
20.670.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
20.370.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
21.300.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
21.770.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
22.630.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
20.770.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
22.000.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
23.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
22.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.000.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
23.130.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.930.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
25.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
26.270.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
24.400.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
21.870.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
23.270.000 

Còn hàng

This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline