đèn nhà xưởng Quảng ninh

Nhà xưởng sử dụng đèn highbay HKLED

Cung cấp, phân phối đèn LED nhà xưởng Quảng Ninh

Quảng Ninh có rất nhiều nhà máy, nhà xưởng sản xuất, kho chứa,… Những khu vực này luôn cần ánh sáng với chất lượng cao để công nhân làm việc đạt hiệu suất tốt nhất. Do đặc thù các khu vực sản xuất nên yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng nhà xưởng rất…

Xem thêm