lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển của chiếu sáng đường phố công cộng

1. Thời kỳ chiếu sáng đường phố công cộng bằng lửa Thời La Mã cổ đại, ở thành Rome về đêm chỉ những nhà giàu có mới sử dụng đèn dầu thực vật để chiếu sáng trước căn nhà của họ. Những nhà giàu có này sử dụng một người nô lệ chuyên trông coi…

Xem thêm