Chỉ số IP là gì?
Ngày cập nhật 06/02/2020

Khi chọn mua đèn nói riêng và các thiết bị công nghệ nói chung, ta thường thấy các chỉ số IP65, IP44, IP5X,… Vậy những chỉ số này là gì? Có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng HKLED tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 1. Chỉ số IP là gì? Chỉ số IP…

Nhiệt độ màu
Ngày cập nhật 05/02/2020
Góc chiếu sáng của đèn
Ngày cập nhật 04/02/2020
Độ rọi là gì?
Ngày cập nhật 03/02/2020

Tin tức Công ty Đại Sỹ

Chỉ số IP là gì?
Ngày cập nhật 06/02/2020

Khi chọn mua đèn nói riêng và các thiết bị công nghệ nói chung, ta thường thấy các chỉ số IP65, IP44, IP5X,… Vậy những chỉ số này là gì? Có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng HKLED tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 1. Chỉ số IP là gì? Chỉ số IP…

Nhiệt độ màu
Ngày cập nhật 05/02/2020
Góc chiếu sáng của đèn
Ngày cập nhật 04/02/2020
Độ rọi là gì?
Ngày cập nhật 03/02/2020

Tin công nghệ Led

Chỉ số IP là gì?
Ngày cập nhật 06/02/2020

Khi chọn mua đèn nói riêng và các thiết bị công nghệ nói chung, ta thường thấy các chỉ số IP65, IP44, IP5X,… Vậy những chỉ số này là gì? Có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng HKLED tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 1. Chỉ số IP là gì? Chỉ số IP…

Nhiệt độ màu
Ngày cập nhật 05/02/2020
Góc chiếu sáng của đèn
Ngày cập nhật 04/02/2020
Độ rọi là gì?
Ngày cập nhật 03/02/2020