đèn đường 50w

Hiển thị tất cả 10 kết quả


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
3.180.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Clear
2.770.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
3.480.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
3.800.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
Clear
3.020.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
3.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
3.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
3.620.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1
Clear
3.980.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 50W (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
3.950.000 

Còn hàng

Hotline